Pažabota energija


Jūs nesate kūniški, bet dvasiški, jei tik Dievo Dvasia gyvena jumyse. Romiečiams 8,9

Pakinkytas arklys žymiai naudingesnis už laukinį asilą. Nepažabota energija yra pavojinga. Pažabota energija – galinga ir duoda naudos. Die...

(pilną pamąstymų tekstą gausite užsisakę jį el. paštu).

Dienos malda

Tėve, nukreipk mano energiją teisinga linkme, kad būčiau palaiminimas kitiems.

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org


Ką Biblija moko apie Pažabota energija

Ieškau Dievo

Užsisakyk temą Pamąstymai - Biblijos.lt

Dienos skaitiniai iš Šventojo Rašto

Bilis Gremas

Praskaidrinkite savo dieną gaudami kas rytą skaitinį iš Šventojo Rašto su Bilio Gremo (Billy Graham) pamąstymu ir malda. Gausite jums reikalingų jėgų, ramybės ir paguodos savo kasdieniam gyvenimui su Kristumi.