Pažabota energija


Jūs nesate kūniški, bet dvasiški, jei tik Dievo Dvasia gyvena jumyse. Romiečiams 8,9

 


Pakinkytas arklys žymiai naudingesnis už laukinį asilą. Nepažabota energija yra pavojinga. Pažabota energija – galinga ir duoda naudos. Dievas mus drausmina ne tam, kad laikytų po padu, bet kad mes gyventume naudingą ir palaimintą gyvenimą. Išmintingasis Tėvas žino, kad nesuvaldytas gyvenimas yra nelaimingas gyvenimas, todėl Jis uždeda pakinktus ant maištauti linkusių mūsų sielų ir vadelioja mus, veda teisumo keliais. Dievas siekia mus prisijaukinti, pažaboti ir nukreipti mūsų energiją teisinga linkme. Dvasinėje plotmėje Dievas padaro tai, ką fizinėje plotmėje atlieka mokslas: mokslas sraunų Niagaros upės vandenį priverčia gaminti elektrą, įžiebiančią šviestuvus milijonuose namų ir sukančią galingus pramonės ratus.


Dienos malda

Tėve, nukreipk mano energiją teisinga linkme, kad būčiau palaiminimas kitiems.

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org Įgarsinta UAB „Intelektika“ balso sintezatoriumi.


Ką Biblija moko apie Pažabota energija

Ieškau Dievo

Užsisakykite šiuos skaitinius į savo el.paštą - nemokamai.