Kas aš toks?


Tebūna pagarbintas Viešpats! Kasdien jis neša mūsų naštas, Dievas – mūsų išganymas. Psalmynas 68, 19

 


Rašytojas Edwardas Dahlbergas pastebėjo tokį dalyką: „Būdamas devyniolikos, buvau sau nepažįstamasis. Būdamas keturiasdešimties vis dar klausiau: ‚Kas aš?‘ Penkiasdešimties priėjau prie išvados, kaip taip to ir nesužinosiu.“ Šiandien milijonai žmonių gyvena tokiuose neištirtuose ir nepažintuose sielos tyruose. 92% visų Kanados universiteto studentų, pasak Toronto sociologės June Callwood, iš tikro nežino kas esą. Biblija skelbia, kad žmogus yra nemari siela. Kai Dievas sukūrė žmogų, tai pirmiausia „įkvėpė jam į šnerves gyvybės alsavimą. Taip žmogus tapo gyva būtybe [siela].“ (Pr 2,7). Žmogaus siela yra jo esmė, tikrasis jo „aš“. Ir ji nenurims, kol neatsivers Jėzui Kristui kaip savo Gelbėtojui ir Viešpačiui.


Dienos malda

Visagali Dieve, svarbiausia man žinoti, kad esu Tavo vaikas. Daugiau man nieko nereikia.

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org Įgarsinta UAB „Intelektika“ balso sintezatoriumi.


Ką Biblija moko apie Kas aš toks?

Ieškau Dievo

Užsisakykite šiuos skaitinius į savo el.paštą - nemokamai.