Tikra vienybė


Tai mano įsakymas, kad vienas kitą mylėtumėte, kaip aš jus mylėjau. Jono 15,12

 


Nagrinėdamas skirtumų ir susiskaldymų temą Senajame ir Naujajame Testamentuose, aptikau, kad Šv. Raštas daugiau kalba apie bendrystę ir bendravimą nei atsiskyrimus. Koks yra didžiausias ir svariausias įrodymas, bylojantis, kad perėjome iš mirties į gyvenimą? Meilė! Jėzus Kristus aiškiai kalbėjo apie regimą vienybę – tokią, kurią pastebėtų pasaulis. Jis troško, kad pasaulis patikėtų ir pažintų. Kristus meldė vienybės tarp tikinčiųjų. Dievas, siekiantis vienybės Kristuje, yra įvairovės Dievas. Kaip dažnai norime, kad visi aplinkui būtų, mąstytų, kalbėtų ir tikėtų taip, kaip mes. Daugelis Šv. Rašto eilučių skelbia, kad meilė yra krikščionių vienybės pamatas ir bendras vardiklis. Į problemas, darbą ir net skirtumus turėtume žiūrėti per nuolankumo, gailestingumo, dėmesingumo ir nesavanaudiškumo prizmę.


Dienos malda

Pasaulyje, kur taip stinga meilės, padėk man neteisti tų, kurie irgi myli Tave, Viešpatie. Tėve, tu visus mus sukūrei skirtingus. Savo mylinčia Šventąja Dvasia pamokyk mane gailestingumo ir tikros vienybės paslapčių.

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org Įgarsinta UAB „Intelektika“ balso sintezatoriumi.


Ką Biblija moko apie Tikra vienybė

Ieškau Dievo

Užsisakykite šiuos skaitinius į savo el.paštą - nemokamai.