Malda - tai pokalbis


Visa, ko tikėdami melsite, - gausite. Mato 21,22

 


Malda – tai pokalbis, tarsi dviejų krypčių eismas: mes kalbamės su Dievu, o Jis – su mumis. Jūs, krikščionis, turite dangiškąjį Tėvą, kuris išklauso ir atsiliepia į maldavimus. Jėzus pasakė: „Visa, ko tikėdami melsite, - gausite.“ Kiekvienas tikintysis, per savo gyvenimą įnešęs svarų indėlį į bažnyčią ar Dievo karalystę, buvo maldingas žmogus. Žmogui nevalia būti tiek užsiėmus, kad neliktų laiko pasimelsti. Krikščionis be maldos – krikščionis be jėgos. Jėzus Kristus maldoje praleisdavo ilgas valandas. Kartais ant kalno Jis pasilikdavo net naktimis ir bendraudavo su Tėvu. Jeigu Jam reikėjo melstis, tuo labiau tai daryti reikia mums!


Dienos malda

Koks neapsakomas džiaugsmas ateiti pas Tave maldoje, Tėve.

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org Įgarsinta UAB „Intelektika“ balso sintezatoriumi.


Ką Biblija moko apie Malda - tai pokalbis

Ieškau Dievo

Užsisakykite šiuos skaitinius į savo el.paštą - nemokamai.