Tikėjimo laisvė


Bijokite Dievo, gerbkite valdžią. 1 Petro 2,17 (TLB)

 


Švęsdami Nepriklausomybės dieną turėtume pulti ant kelių ir dėkoti Dievui už visa, ką Jis mums suteikė. JAV yra tokia šalis, kurioje visiems suteikiamos vienodos galimybės. Ačiū Dievui už šalis, kuriose nėra žmones varžančios kastų ir klasių sistemos. Ačiū Jam už šalis, kuriose prasimušti šansų turi visi: jei tik žmogus netingi dirbti ar mokytis, jis gali toli eiti, nepaisant kilmės. Ačiū Dievui už tikėjimo laisvę: mes galime tikėti, kuo panorėję, ir niekas atėjęs neuždarys mūsų bažnyčios tik dėl to, kad kažkam neįtikome. Žmonės, besirenkantys mažoje, kuklioje bažnytėlėje, turi tokią pat tikėjimo laisvę kaip ir tie, kurie Dievą šlovina didžiulėse, puošniose katedrose.


Dienos malda

Ačiū Tau, Dieve, kad leidi man gyventi laisvoje šalyje, kur nevaržomas tikėjimas.

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org Įgarsinta UAB „Intelektika“ balso sintezatoriumi.


Ką Biblija moko apie Tikėjimo laisvė

Ieškau Dievo

Užsisakykite šiuos skaitinius į savo el.paštą - nemokamai.