Aukščiausias įstatymas


Visas Raštas yra Dievo įkvėptas ir naudingas... 2 Timotiejui 3,16

 


Žmonės, kurie parašė ir įtvirtino konstituciją, žinojo, kad ji bus svarbiausias šalies dokumentas, kuriuo turės vadovautis ir gyventojai, ir valdžia. Konstitucijos autoriai pripažino, kad žmonės gali gyventi kaip laisvos ir savarankiškos būtybės tik žinodamos ir išmanydamos įstatymus. Gyventojai turi žinoti ne tik savo teises ir privilegijas, bet ir apribojimus. Visi yra lygūs prieš įstatymą, net ir teisėjai, nes jiems irgi galioja tie patys įstatymai. Kaip konstitucija yra aukščiausias šalies įstatymas, taip Biblija yra aukščiausias Dievo įstatymas, nes joje išdėstyti dvasiniai principai. Biblijoje užrašyti išliekantys Dievo pažadai, atskleistas žmonijos atpirkimo ir išgelbėjimo planas.


Dienos malda

Visagali Dieve, kasdien mes, kaip tauta, susiduriame su įvairiausiomis krizėmis. Padėk ieškoti išminties Tavo Žodyje.

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org Įgarsinta UAB „Intelektika“ balso sintezatoriumi.


Ką Biblija moko apie Aukščiausias įstatymas

Ieškau Dievo

Užsisakykite šiuos skaitinius į savo el.paštą - nemokamai.