Jėzaus rankos


Juk aš buvau išalkęs, ir jūs mane pavalgydinote. Mato 25,35

 


Per karą Vokietijos miesto Štrasburgo bažnyčia buvo visiškai nušluota nuo žemės paviršiaus, iš griuvėsių kyšojo tik Kristaus statula – tik ji liko be rankų. Bažnyčią atstačius, vienas žymus skulptorius pasisiūlė padaryti naujas rankas. Tačiau dar kartą apsvarsčius tą reikalą, Kristų buvo nuspręsta palikti be rankų. Bažnyčios nariai pasakė: „Kristus neturi kitų rankų, tik mus. Per mus Jis toliau dirba savo darbą šiame pasaulyje. Jei mes nepamaitinsime alkstančių, jei mes nepagirdysime trokštančių, jei mes nesuteiksime prieglobsčio prašalaičiui, jei mes neaplankysime kalinių, jei mes neaprengsime nuogų, tai kas tai padarys?“ Kristus tikisi, kad mes pratęsime Jo darbus. Bičiuliai, jei mūsų skelbiama evangelija nepritaikoma kasdieniame gyvenime, tuomet tai ne Kristaus Evangelija.


Dienos malda

Viešpatie Jėzau, žiūriu į savo rankas ir prašau jas naudoti šiandien. Padėk man pastebėti aplinkinių reikmes.

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org Įgarsinta UAB „Intelektika“ balso sintezatoriumi.


Ką Biblija moko apie Jėzaus rankos

Ieškau Dievo

Užsisakykite šiuos skaitinius į savo el.paštą - nemokamai.