Jėzaus rankos


Juk aš buvau išalkęs, ir jūs mane pavalgydinote. Mato 25,35

Per karą Vokietijos miesto Štrasburgo bažnyčia buvo visiškai nušluota nuo žemės paviršiaus, iš griuvėsių kyšojo tik Kristaus statula – tik ...

(pilną pamąstymų tekstą gausite užsisakę jį el. paštu).

Dienos malda

Viešpatie Jėzau, žiūriu į savo rankas ir prašau jas naudoti šiandien. Padėk man pastebėti aplinkinių reikmes.

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org


Ką Biblija moko apie Jėzaus rankos

Ieškau Dievo

Užsisakyk temą Pamąstymai - Biblijos.lt

Dienos skaitiniai iš Šventojo Rašto

Bilis Gremas

Praskaidrinkite savo dieną gaudami kas rytą skaitinį iš Šventojo Rašto su Bilio Gremo (Billy Graham) pamąstymu ir malda. Gausite jums reikalingų jėgų, ramybės ir paguodos savo kasdieniam gyvenimui su Kristumi.