Dievo vedimas


Taigi įstatymas buvo mūsų auklėtojas, vedęs į Kristų, kad mes būtume tikėjimu nuteisinti. Galatams 3,24

 


Jau duodamas įstatymą, Dievas žinojo, kad žmogui nepavyks jo laikytis ir tobulai vykdyti įsakymų. Dauguma žmonių tas faktas trikdo. Jie spėlioja, kam Dievas apskritai davė įstatymą, jei žinojo, kad žmogus neįstengs jo įgyvendinti. Tačiau Biblija moko, kad įstatymas mums duotas kaip veidrodis: pasižiūrėjęs į jį, matau savo dvasinę būklę. Žvilgtelėjęs į įstatymą, matau, kaip man dar toli iki tobulumo – ir tai paskatina mane eiti prie Kristaus kryžiaus ieškoti atleidimo. Biblija moko, kad Kristus kaip tik to ir atėjo – atpirkti tų, kurie gyveno įstatymo valdžioje. Žmogus neįstengė gyventi pagal įstatymą ir buvo jo pasmerktas.


Dienos malda

Man reikia Tavo vedimo, Viešpatie. Padėk man susivokti kurlink kreipi mano žingsnius.

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org Įgarsinta UAB „Intelektika“ balso sintezatoriumi.


Ką Biblija moko apie Dievo vedimas

Ieškau Dievo

Užsisakykite šiuos skaitinius į savo el.paštą - nemokamai.