Didžiausias istorijos įvykis yra Kristaus nukryžiavimas.

— Arnold Joseph Toynbee