Nuosavas teisumas


[...] mūsų teisūs darbai – lyg suteršti skudurai... Izaijo 64,6

 


Biblija moko, kad nuosavas mūsų teisumas nė iš tolo neprilygsta dieviškajam standartui. Dievo akyse jis, kaip sako Izaijas, yra lyg suteršti skudurai. Savo jėgomis mes neturime absoliučiai jokių šansų išsiugdyti tokį teisumą, šventumą ir gerumą, kuris įtiktų Dievui. Kaip sakoma, aukščiau bambos neiššoksi! Tai, kas mums atrodo geriausia, Dievo akyse yra suteršta, netyra. Prisimenu, kaip kartą mano žmona džiaustė skalbinius. Kol buvo namie, jie man atrodė visai balti ir švarūs, tačiau iškabinti lauke ką tik iškritusio, baltutėlio sniego fone atrodė pilki.
Labai dažnai mes patys sau atrodome geri ir padorūs, morališkai nepriekaištingi. Tačiau, lyginant su Dievo šventumu ir Jo tyrumu, esame susitepę, purvini. Nepaisant mūsų nuodėmių ir moralinės nešvaros, Dievas vis tiek myli mus. Jis nusprendė dovanoti mums savo teisumą. Štai kodėl Jisai siuntė savo Sūnų Jėzų Kristų mirti ant kryžiaus.


Dienos malda

Viešpatie Jėzau, padėk man suvokti, kad mano gyvenimas pilkas ir nykus, lyginant su tavo tyrumu ir baltumu. Meldžiu, apvalyk mane šiandien.

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org Įgarsinta UAB „Intelektika“ balso sintezatoriumi.


Ką Biblija moko apie Nuosavas teisumas

Ieškau Dievo

Užsisakykite šiuos skaitinius į savo el.paštą - nemokamai.