Naujas dangus ir nauja žemė


Pasaulio karalystė tapo mūsų Viešpaties ir jo Mesijo karalyste, ir jis karaliaus per amžių amžius. Apreiškimo 11,15

Krikščionybė – tai krizės evangelija, kuri skelbia, kad šio pasaulio dienos tikrai yra suskaičiuotos. Ir visos kapinės, visos kapavietės by...

(pilną pamąstymų tekstą gausite užsisakę jį el. paštu).

Dienos malda

Nors aplinkui siaučia negandos, Tavo ramybė užtvindžiusi mano širdį. Laukiu šlovingo Tavo sugrįžimo, Jėzau.

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org


Ką Biblija moko apie Naujas dangus ir nauja žemė

Ieškau Dievo

Užsisakyk temą Pamąstymai - Biblijos.lt

Dienos skaitiniai iš Šventojo Rašto

Bilis Gremas

Praskaidrinkite savo dieną gaudami kas rytą skaitinį iš Šventojo Rašto su Bilio Gremo (Billy Graham) pamąstymu ir malda. Gausite jums reikalingų jėgų, ramybės ir paguodos savo kasdieniam gyvenimui su Kristumi.