Atsidavimas ir tikslas


[...] tarnaukite Viešpačiui. Džiaukitės viltyje... Romiečiams 12,11-12

 


Sulig kiekviena nauja karta žmonija vis labiau įjunksta į dalykus, kurie malšina gyvenimo skausmus ir nepatogumus. Pasinėrę į nereikšmingas smulkmenas žmonės nebemato platesnio vaizdo, jų pirmyn nebevaro aiškus tikslas, nes jo vaizdas būna išsikreipęs. Žmogus nebežino, kam eikvoti savo energiją ir jėgas, jo veržlumas užgęsta, jis nebemato savo egzistavimo prasmės. Tačiau Kristus gali išgelbėti jus ir ištraukti iš nuobodybės liūno. Jis trokšta suteikti jums naują gyvenimą, nubrėžti naują, aiškią kryptį, pašalinti kamuojantį amžino nepasitenkinimo jausmą. Neseniai kalbėjausi su vienu mūsų bendruomenės žmogumi, kuris buvo ką tik įtikėjęs Kristų. Jis man pasakė: „Anksčiau nežinodavau, ką veikti laisvu nuo darbo metu. Šiandien turiu aiškią kryptį gyvenime, matau prasmę ir kilnų tikslą.“


Dienos malda

Net ir menkiausia iš visų užduočių šiandien yra mano tarnystės Tau išraiška, Viešpatie. Pripildyk mano širdį savo Dvasia taip, kad džiaugčiausi kiekvienu manęs laukiančiu darbu.

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org Įgarsinta UAB „Intelektika“ balso sintezatoriumi.


Ką Biblija moko apie Atsidavimas ir tikslas

Ieškau Dievo

Užsisakykite šiuos skaitinius į savo el.paštą - nemokamai.