Mylėkime žygiais, ne vien žodžiais


Rodykime meilę artimui ne vien žodžiais, bet ir darbais. Savo meilę reikškime veiksmais ir elgesiu. 1 Jono 3,18 (TLB)

 


Biblija skelbia, kad sekantys Kristumi turi mylėti vieni kitus taip, kaip Dievas pamilo mus, kai siuntė savo Sūnų mirti ant kryžiaus. Kai ateiname pas Kristų, pasak Šv. Rašto, Dievas suteikia mums antgamtinės meilės, kuri dosniai išliejama į mūsų širdis per Šv. Dvasią. Ryškiausias krikščionių bruožas yra tas, kad mes mylime vieni kitus. Įveikime save ir, pvz., susibičiuliaukime su žmogumi, su kuriuo kitu atveju gal nė nebendrautume. Meilė išnarplioja daugiau problemų ir padeda išbristi iš daugiau bėdų, nei koks kitas veiksnys. Iš visų Dievo Jo vaikams dovanotų dovanų meilė yra didžiausia. Iš visų Šv. Dvasios vaisių meilė įvardijama kaip pirmoji.


Dienos malda

Jėzau, mylintis Viešpatie, išmokyk mane iš tikro mylėti kitus. Mano meilė yra per daug paviršutiniška ir nerimta.

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org Įgarsinta UAB „Intelektika“ balso sintezatoriumi.


Ką Biblija moko apie Mylėkime žygiais, ne vien žodžiais

Ieškau Dievo

Užsisakykite šiuos skaitinius į savo el.paštą - nemokamai.