Jis - gyvas!


[...] aš gyvenu ir jūs gyvensite. Jono 14,19


Kristaus prisikėlimas yra svarbiausia asmeninio krikščionio tikėjimo grandis. Evangelijos žinia atskleidžia tą gyvybiškai svarbią sąsają tiek bendrai krikščionybėje, tiek pavienių tikinčiųjų gyvenime. Šveicarų teologas Karlas Barthas yra pasakęs: „Ar norite tikėti gyvu Kristumi? Tokiu Kristumi tikėti mes galime tik tuo atveju, jei tikime Jo kūno prisikėlimu. Apie tai byloja Naujasis Testamentas. Mes turime laisvę netikėti ta žinia ir net atmesti ją, tačiau mums nevalia jos pakeisti ar nuduoti, kad Naujajame Testamente norėta paskelbti ką kita. Tą žinią mes galime arba priimti, arba atmesti, o štai keisti jos nevalia!“ Atmetus prisikėlimą, krikščionybė kaip tam tikrų tiesų sistema sužlugtų. Žinia, skelbianti, kad Jėzus prisikėlė iš numirusių, yra kertinis mūsų tikėjimo pamato akmuo.


Dienos malda

Viešpatie, te mano mintys šiandien sukasi aplink faktą, kad Tu esi gyvas.

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org


Ką Biblija moko apie Jis - gyvas!

Ieškau Dievo

Užsisakykite šiuos skaitinius į savo el.paštą - nemokamai.