Dalijimosi džiaugsmas


Tad per jį visuomet atnašaukime [...] jo vardą garbinančių lūpų vaisių. Hebrajams 13,15


Jėzus žinojo, kad vienas sunkiausių išmėginimų, bylojančių apie mūsų atsidavimą Dievui, yra mūsų noras dalytis su aplinkiniais. Jei nejaučiame gailesčio artimui, ko gero, tai įrodymas, kad ir patys nesame patyrę Dievo gailestingumo. Kalbėdamas apie žmogiškąją prigimtį, Emersonas yra pasakęs: „Tai, kas esi, taip garsiai apie tave kalba, kad net nesigirdi, ką sakai.“ Šėtonui nėmaž nerūpi jūsų teorijos apie krikščionybę ar kiek lūpomis išpažįstate Kristų. Tačiau jis iš visų jėgų priešinasi, kai jūs gyvenate Kristumi.
Kartą viena moteris parašė liūdną laiškutį, kuriame teigė: „Man šešiasdešimt penkeri metai. Vaikai jau suaugę ir sukūrę savo šeimas, o vyras miręs. Jaučiuosi labai vieniša – ko gero, vienišiausias žmogus pasaulyje.“ Moteriai buvo patarta pradėti dalytis savo religiniais įsitikinimais ir materialinėmis gėrybėmis su aplinkiniais. Po kelių savaičių ji jau parašė visai kitokį laišką: „Šiandien jaučiuosi laimingiausia moteris visame mieste. Dalydamasi įvairiais dalykais su aplinkiniais, aš iš naujo atradau džiaugsmą ir laimę.“ Kaip tik tai Jėzus ir prižadėjo!


Dienos malda

Nėra didesnio džiaugsmo kaip dalytis Tavąja meile, Tėve. Padėk man džiuginti šalia esančius ir dalytis ja toliau.

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org


Ką Biblija moko apie Dalijimosi džiaugsmas

Ieškau Dievo

Užsisakykite šiuos skaitinius į savo el.paštą - nemokamai.