Jis mirė už mus


O Dievas mums parodė savo meilę tuo, kad Kristus numirė už mus, kai tebebuvome nusidėjėliai. Romiečiams 5,8


Stovėdami Kristaus kryžiaus papėdėje, regime šlovingą Dievo meilės išsiliejimą. Paulius Romos krikščionims rašo: „Kai buvome bejėgiai padėti sau, Kristus mirė už nuodėmingus žmones.“ Retai pasitaiko, kad kas nors už ką nors galvą guldytų, net jei tai būtų geras žmogus. Nors istorija byloja, kad tokių drąsuolių kartais atsiranda. Tačiau nuostabios Dievo meilės įrodymas yra tas, kad „Kristus už mus numirė, kai tebebuvome nusidėjėliai“.

Kartą mudu su žmona aplankė viena jauna, graži visuomenės veikėja, lyderė. Ji buvo atsivertusi į tikėjimą Kristumi per vieną mūsų evangelizacinių kampanijų ir visa tiesiog švytėjo. Pasikeitimas buvo akivaizdus. Moteris jau buvo išmokusi atmintinai labai daug Šv. Rašto eilučių ir buvo tokia sklidina Kristaus, kad mes porą valandų sėdėjome ir klausėmės nepaprasto, jaudinančio jos liudijimo. Tačiau kalbėdama ji vis kartojo: „Vis tiek negaliu suprasti... Kaip Dievas galėjo man atleisti? Juk buvau tokia niekinga nusidėjėlė. Nepajėgiu suprasti Dievo meilės.“


Dienos malda

Meilė, kuri nuvedė Tave ant kryžiaus, man nesuvokiama, ji pranoksta mano supratimą. Nuolankiai šlovinu ir dėkoju Tau, mano Gelbėtojau ir Viešpatie.

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org


Ką Biblija moko apie Jis mirė už mus

Ieškau Dievo

Užsisakykite šiuos skaitinius į savo el.paštą - nemokamai.