Laimės paslaptis


Taigi nesirūpinkite rytdiena, nes rytojus pats pasirūpins savimi. Kiekvienai dienai gana savo vargo. Mato 6,34

Anglų karalius Jurgis V vieno savo bičiulio Biblijos priešlapyje užrašė tokius žodžius: „Laimė nėra daryti tai, kas tau patinka. Laimė yra ...

(pilną pamąstymų tekstą gausite užsisakę jį el. paštu).

Dienos malda

Atleisk man, Tėve, už tas akimirkas, kai be reikalo rūpinuosi ir jaudinuosi. Tu prižadėjai patenkinti visas mano reikmes.

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org


Ką Biblija moko apie Laimės paslaptis

Ieškau Dievo

Užsisakyk temą Pamąstymai - Biblijos.lt

Dienos skaitiniai iš Šventojo Rašto

Bilis Gremas

Praskaidrinkite savo dieną gaudami kas rytą skaitinį iš Šventojo Rašto su Bilio Gremo (Billy Graham) pamąstymu ir malda. Gausite jums reikalingų jėgų, ramybės ir paguodos savo kasdieniam gyvenimui su Kristumi.