Aiški žinia


VIEŠPATIES įstatymas tobulas. Psalmynas 19, 8

 


Biblija yra krikščionių konstitucija. Kaip šalies konstitucija nepalikta individualioms interpretacijoms, taip ir Biblija nėra interpretuojama kiekvienam savaip. Kaip konstitucija galioja visiems, gyvenantiems konkrečioje šalyje (be jokių išimčių), taip visiems galioja ir Dievo dvasinio pasaulio dėsniai ir įstatymai, išdėstyti Šv. Rašte. Kad ir kas daugiau bylotų mums apie Dievą, Biblijoje apie jį kalbama aiškiau. Gamta liudija mums apie Dievą, tačiau jos siunčiama žinia ne tokia aiški. Gamta nieko nepapasakoja mums apie Dievo meilę ir malonę. Mūsų sąžinė irgi mums byloja apie Dievą, tačiau jos liudijimas labai fragmentiškas. Aiškiausią ir suprantamiausią žinią perduoda tik Dievo Žodis, kurį mes vadiname Biblija.


Dienos malda

Meldžiu, kad pasaulis pradėtų gyventi vadovaudamasis Tavo įstatymu, kuris yra tobulas ir nė vieno nediskriminuoja. Mokyk mane laikytis Tavo įsakymų, nes tai nėra neįmanoma per Kristaus meilę.

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org Įgarsinta UAB „Intelektika“ balso sintezatoriumi.


Ką Biblija moko apie Aiški žinia

Ieškau Dievo

Užsisakykite šiuos skaitinius į savo el.paštą - nemokamai.