Gausybė mums skirtų palaiminimų


Tikrai VIEŠPATS suteiks, kas gera, ir mūsų žemė duos gausų derlių. Psalmynas 85, 13

 


Ekonominis klestėjimas ir materialinė gerovė JAV – dovana iš Dievo rankos. Biblija skelbia, kad kaip tik Dievo gerumas ir turėtų vesti mus į atgailą. Visi materialiniai palaiminimai yra Dievo dovanos, įteiktos mums, kad nusižemintume ir pultume ant kelių prieš Viešpatį bei šauktumės Jo vardo. Dėkoti Dievui turėtume ir už dvasinius turtus, kurių didybė ir nauda yra tiesiog žodžiais neapsakoma. Gyvendami Šiaurės Amerikoje, mes tebeturime išsaugoję religijos laisvę ir galime laisvai šlovinti Dievą. Daugybėje pasaulio šalių tikintiesiems draudžiama burtis, kartu rinktis didesnėmis bendrijomis. Jie negali laisvai skelbti savo religinių įsitikinimų dėl jų kraštuose įsiviešpatavusio totalitarinio režimo. Šiaurės Amerikoje mes turime daug ir įvairių Biblijos leidimų. Mes galime laisvai sakyti pamokslus. Dievas skyrė mums gausybę dvasinių palaiminimų. Užėjus netikrumo ir sąmyšio laikams, kokius patiriame šiuo metu, mes galime pasisemti iš tų palaiminimų stiprybės. Tačiau labai svarbu įsidėmėti, kad šitos Dievo dovanos įsisavinamos tada, kai priimame Jo Sūnų kaip savo Gelbėtoją ir Viešpatį.


Dienos malda

Visagali Dieve, dėkoju už visus Tavo palaiminimus, kuriuos dosniai išliejai ant mūsų šalies. Ypatingai noriu padėkoti už laisvę garbinti Tave ir skaityti Bibliją be persekiojimo baimės.

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org Įgarsinta UAB „Intelektika“ balso sintezatoriumi.


Ką Biblija moko apie Gausybė mums skirtų palaiminimų

Ieškau Dievo

Užsisakykite šiuos skaitinius į savo el.paštą - nemokamai.