Padrąsinimas


[...] laukdami palaimintosios vilties... Titui 2,13

 


Vienas geriausių būdų atgauti pasitikėjimą ir drąsą – nuolat priminti sau, kad Kristus vėl sugrįš į šį pasaulį. Pati nuostabiausia ir šlovingiausia tiesa skamba taip: antrasis Jėzaus Kristaus atėjimas. Kai apsidairę aplink matome vien pesimizmą, atminkime, kad Biblija – vienintelė knyga pasaulyje, rodanti ateitį. Ji šiuolaikiškesnė nei rytdienos laikraštis, tiksliai piešia ateities vaizdą ir byloja, kad viskam taškas bus padėtas per antrąjį Kristaus atėjimą. Jei jūsų gyvenimas šiandien tamsus ir apsiniaukęs, Kristus gali išsklaidyti sielos debesis. Jo meilės šviesa vis dar gali skaisčiai suspindėti jūsų gyvenimo tamsybėse.


Dienos malda

Kaip aš laukiu akimirkos, kai pamatysiu Tavo veidą, Viešpatie Jėzau. Su džiaugsmu laukiu antrojo Tavo atėjimo.

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org Įgarsinta UAB „Intelektika“ balso sintezatoriumi.


Ką Biblija moko apie Padrąsinimas

Ieškau Dievo

Užsisakykite šiuos skaitinius į savo el.paštą - nemokamai.