Mintys ir veiksmai


Tegu tau patinka mano [ištarti] žodžiai ir mano [garsiai neįvardytos] mintys, VIEŠPATIE, mano Uola ir mano Atpirkėjau. Psalmynas 19, 14 (TLB)

 


Robertas Browningas yra pasakęs, kad mintis – tai sielos darbas. R. Emersonas rašo, kad mintis – tai veiksmo versmė, nes kiekvienas darbas prasideda nuo sumanymo. Dievas kartą jau sunaikino pasaulį dėl jame išvešėjusio blogio ir žmonių piktybės. Argi nebūtų logiška manyti, kad visos šiandien iškerojusios nuodėmės, geiduliai ir juslingumas liūdina Viešpatį ne mažiau, nei tada? Dauguma žmonių svajoja apie nuodėmę, vaizduojasi ją prieš akis ir – jei tik pasitaikytų proga – mielai ją įgyvendintų. Labai dažnai tiesiog nepasitaiko tokia proga. Taigi Dievo akyse jie nusidėjėliai, lyg jau būtų nusidėję. Visi nusižengimai užgimsta kaip sumanymai žmogaus galvoje.

Jei atėjote pas Kristų tyros širdies, tai saugokitės šėtono brukamų juslingumo ir palaidumo vaizdinių, kad jie neiškiltų jūsų vaizduotės „ekrane“. Atidžiai rinkitės knygas, kurias skaitysite, pramogas, kuriose lankysitės, bičiulius, su kuriais bendrausite, aplinką, kurioje būsite. Neleiskite nuodėmingai vaizduotei kauptis jūsų mintyse ir sieloje taip, kaip neleidžiate šiukšlėms kauptis svetainėje.


Dienos malda

Visagali Dieve, kasdien apvalyk mano mintis Šventosios Dvasios galia.

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org Įgarsinta UAB „Intelektika“ balso sintezatoriumi.


Ką Biblija moko apie Mintys ir veiksmai

Ieškau Dievo

Užsisakykite šiuos skaitinius į savo el.paštą - nemokamai.