Jėzaus ramybė


Aš jums tai kalbėjau, kad manyje atrastumėte ramybę. Pasaulyje jūsų priespauda laukia, bet jūs būkite drąsūs: aš nugalėjau pasaulį! Jono 16,33

 


Kristaus teikiama ramybė nėra susitaikėliškas nusiraminimas, nuolaidžiavimo būsena. Kristaus teikiama ramybė yra dvasinė. Šis pasaulis nesuteikia ramybės, nes pats jos neturi. Jis kovoja už taiką, derasi dėl ramybės, atlieka įvairius manevrus, tačiau galiausiai tikros ramybės pasaulyje nerasime. O štai Jėzus suteikia savo ramybę visiems, kurie tik pasitiki Juo. Jei turite Jo ramybę, vadinasi esate Jo stovykloje. O jei atmetėte Jo ramybę, vadinasi, esate nusistatę prieš Jį. Kristaus ramybė prieinama visiems, kurie tik ją noriai priima.


Dienos malda

Viešpatie Jėzau, giliai širdyje jaučiu tavo ramybę, kuri numalšina gyvenimo audras.

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org Įgarsinta UAB „Intelektika“ balso sintezatoriumi.


Ką Biblija moko apie Jėzaus ramybė

Ieškau Dievo

Užsisakykite šiuos skaitinius į savo el.paštą - nemokamai.