Išvaduoti iš savanaudiškumo gniaužtų


Jam skirta augti, o man – mažėti. Jono 3,30

 


Susitelkimas į save yra pagrindinė žmogaus vargų priežastis. Pvz., hipochondrija – toks psichinis sutrikimas, dažnai lydimas depresijos, – paprastai kyla dėl perdėtos savigailos ir susitelkimo į save. Daugumą mūsų kamuoja dvasinis trumparegiškumas: mūsų pomėgiai, mūsų meilės ir simpatijos, visa mūsų energija dažniausiai sukasi aplink mus pačius. Jėzus akcentavo, kad Jo mokiniai turėtų gyventi susitelkę ne į save, o į aplinkinius. Turtingam jaunuoliui Jis pasakė: „Jei nori būti tobulas, eik parduok, ką turi, išdalyk vargšams, tai turėsi lobį danguje“ (Mt 19,21). Jėzus čia ne tiek reikalavo, kad vaikinas kuo greičiau viską išdalytų, kiek norėjo, kad jis išsivaduotų nuo savanaudiškumo, graužusio jį iš vidaus ir gadinusio jam visą gyvenimą.


Dienos malda

Tėve, išmokyk mane plačiai atverti širdį – tiek, kad nebeliktų vietos savanaudiškumui. Apvalyk mane, Viešpatie, nuo savanaudiškų minčių ir darbų.

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org Įgarsinta UAB „Intelektika“ balso sintezatoriumi.


Ką Biblija moko apie Išvaduoti iš savanaudiškumo gniaužtų

Ieškau Dievo

Užsisakykite šiuos skaitinius į savo el.paštą - nemokamai.