Širdies bėda


Mylimieji, maldauju jus susilaikyti nuo piktų ir netikusių šio pasaulio malonumų... 1 Petro 2,11 (TLB)

Visi žinome, kad nėra tokio dalyko, kaip absoliuti laisvė. Tau nevalia lėkti mašina kaip akis išdegus. Tau nevalia užsimoti prieš mane kumš...

(pilną pamąstymų tekstą gausite užsisakę jį el. paštu).

Dienos malda

Viešpatie, man reikalingos Tavo gairės. Meilė Tau išlaisvina mane iš kūniškų geidulių vergystės.

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org


Ką Biblija moko apie Širdies bėda

Ieškau Dievo

Užsisakyk temą Pamąstymai - Biblijos.lt

Dienos skaitiniai iš Šventojo Rašto

Bilis Gremas

Praskaidrinkite savo dieną gaudami kas rytą skaitinį iš Šventojo Rašto su Bilio Gremo (Billy Graham) pamąstymu ir malda. Gausite jums reikalingų jėgų, ramybės ir paguodos savo kasdieniam gyvenimui su Kristumi.