Šv. Rašto išmanymas


Susiraskite VIEŠPATIES knygoje ir paskaitykite, kas joje sakoma. Izaijo 34,16

Jei žmogus nori gyventi turtingą, prasmingą gyvenimą, jam būtina išmanyti Šv. Raštą arba Bibliją. Šios knygos žodžiai užpildo tuščias mūsų ...

(pilną pamąstymų tekstą gausite užsisakę jį el. paštu).

Dienos malda

Kokia laimė skaityti Tavo Žodį ir vis daugiau sužinoti apie Tave, mano Gelbėtojau ir Viešpatie.

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org


Ką Biblija moko apie Šv. Rašto išmanymas

Ieškau Dievo

Užsisakyk temą Pamąstymai - Biblijos.lt

Dienos skaitiniai iš Šventojo Rašto

Bilis Gremas

Praskaidrinkite savo dieną gaudami kas rytą skaitinį iš Šventojo Rašto su Bilio Gremo (Billy Graham) pamąstymu ir malda. Gausite jums reikalingų jėgų, ramybės ir paguodos savo kasdieniam gyvenimui su Kristumi.