Šventoji Dvasia


[...] jūsų kūnas yra šventykla jumyse gyvenančios Šventosios Dvasios... 1 Korintiečiams 6,19

Kas yra Šventoji Dvasia? Ji yra Dievas – taip, kaip ir Tėvas bei Sūnus. Visus juos mes vadiname Švč. Trejybe. Trejybę paaiškinti labai sudėt...

(pilną pamąstymų tekstą gausite užsisakę jį el. paštu).

Dienos malda

Viešpatie Jėzau, Tavo Šv. Dvasios pažinimas suteikia man paguodos ir stiprybės.

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org


Ką Biblija moko apie Šventoji Dvasia

Ieškau Dievo

Užsisakyk temą Pamąstymai - Biblijos.lt

Dienos skaitiniai iš Šventojo Rašto

Bilis Gremas

Praskaidrinkite savo dieną gaudami kas rytą skaitinį iš Šventojo Rašto su Bilio Gremo (Billy Graham) pamąstymu ir malda. Gausite jums reikalingų jėgų, ramybės ir paguodos savo kasdieniam gyvenimui su Kristumi.