Žodžiai atsiremti


Ne galybe, ne jėga, bet mano Dvasia, - skelbia Galybių VIEŠPATS. Zacharijo 4,6

Po nukryžiavimo susirūpinę mokiniai kalbėjo: „O mes tikėjomės, kad jis atpirksiąs Izraelį“ (Lk 24,21). Vargšai buvo apimti nevilties ir sie...

(pilną pamąstymų tekstą gausite užsisakę jį el. paštu).

Dienos malda

Aš niekada nebūsiu vienišas dėl Tavo meilės. Ačiū, mano Gelbėtojau ir Viešpatie.

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org


Ką Biblija moko apie Žodžiai atsiremti

Ieškau Dievo

Užsisakyk temą Pamąstymai - Biblijos.lt

Dienos skaitiniai iš Šventojo Rašto

Bilis Gremas

Praskaidrinkite savo dieną gaudami kas rytą skaitinį iš Šventojo Rašto su Bilio Gremo (Billy Graham) pamąstymu ir malda. Gausite jums reikalingų jėgų, ramybės ir paguodos savo kasdieniam gyvenimui su Kristumi.