Žodžiai ir darbai


Taigi sakau jums: jeigu teisumu neviršysite Rašto aiškintojų ir fariziejų, neįeisite į dangaus karalystę. Mato 5,20

 


Degraduojanti visuomenė stokoja valios tikėti, priešintis, varžytis, kovoti, grumtis. Vietoj tvirtos valios įsiviešpatauja troškimas susitapatinti, plaukti pasroviui, pasiduoti bandos jausmui, nuleisti rankas. Taip nutiko Romos imperijai, tačiau tai galima pasakyti ir apie mus šiandien. Romos imperijoje įsiviešpatavo sąlygos, labai panašios į tas, kurios šaknis leidžia mūsų visuomenėje. Prieš žlungant imperijai, neliko jokių standartų, išsikreipė šeimos samprata, išaugo skyrybų skaičius, išvešėjo amoralumas, o tikėjimas sunyko. Kaip taikliai yra pastebėjęs Gibbonas, „Buvo daug kalbų apie religiją, tačiau ją praktikavo tik saujelė.“


Dienos malda

Noriu būti vertas krikščionio vardo, Viešpatie Jėzau.

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org Įgarsinta UAB „Intelektika“ balso sintezatoriumi.


Ką Biblija moko apie Žodžiai ir darbai

Ieškau Dievo

Užsisakykite šiuos skaitinius į savo el.paštą - nemokamai.