Žodis ir darbas


Dėkokite Viešpačiui, nes jis geras ir jo ištikimoji meilė amžina. Psalmynas 118, 1

 


Šiemet raginu skirti laiko padėkai – parodykime dėkingumą ne tik žodžiais, bet ir darbais. Apsispręskime gyventi nesavanaudiškai, labiau susitelkę į Jėzų Kristų. Kai sėdamės prie valgiais nukrauto stalo, nepamirškime, kad pusė pasaulio gyventojų miegoti eis tuščiais pilvais. Džiaugdamiesi namų patogumais, nepamirškime, kad daugybė žmonių kitose šalyse neturi stogo virš galvos. Klestelėję ant minkštos automobilio sėdynės, nepamirškime, kad daugumai pasaulio gyventojų neįkandamas net dviratis. Viešpaties maldoje (žr. Mt 6) yra tokie žodžiai: „Kasdienės duonos duok mums šiandien.“ Biblija moko, kad visa, kas gera šiame gyvenime, ateina iš Dievo rankos. Jis yra visų gerų dalykų davėjas. Ar turėtume Jam padėkoti? Taip! Nuolankiai atsiklaupkime ir dėkokime Dievui už visus – tiek dvasinius, tiek materialinius – palaiminimus, kuriais Jis mus apipylė. Visa tai yra Jo dovanos.


Dienos malda

Kiek daug visko Tu esi man suteikęs, Visagali Dieve. Apvalyk mano širdį, kad galėčiau paskirti ją Tavo Sūnui Jėzui Kristui, idant per Jį mano gyvenimas spinduliuotų dėkingumą Tau.

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org Įgarsinta UAB „Intelektika“ balso sintezatoriumi.


Ką Biblija moko apie Žodis ir darbas

Ieškau Dievo

Užsisakykite šiuos skaitinius į savo el.paštą - nemokamai.