Žvelkite giliau


Atmerk man akis, kad tavo Žodyje pamatyčiau nuostabius dalykus. Psalmynas 119, 18 (TLB)

Yra žmonių, kurie dvejoja, kad Biblija yra tikras Dievo Žodis. Tokiems dažniausiai labai sunku Dievui priskirti tai, ką sugeba atlikti paty...

(pilną pamąstymų tekstą gausite užsisakę jį el. paštu).

Dienos malda

Mano Tėve ir mano Dieve, man kasdien skaitant Šv. Raštą, meldžiu, atverk mano akis, kad regėčiau Tavo šlovę ir begalinę Tavo meilę.

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org


Ką Biblija moko apie Žvelkite giliau

Ieškau Dievo

Užsisakyk temą Pamąstymai - Biblijos.lt

Dienos skaitiniai iš Šventojo Rašto

Bilis Gremas

Praskaidrinkite savo dieną gaudami kas rytą skaitinį iš Šventojo Rašto su Bilio Gremo (Billy Graham) pamąstymu ir malda. Gausite jums reikalingų jėgų, ramybės ir paguodos savo kasdieniam gyvenimui su Kristumi.