Amžinas faktas


Kas tiki [Dievo] Sūnų, turi amžinąjį gyvenimą... Jono 3,36

 


Šiandien krikščionybė lyginama su kitomis religijomis kaip niekad anksčiau. Kai kurie taip vadinami krikščionių lyderiai stengiasi prastumti tokią moralės, etikos ir religijos sistemą, kuri suvienytų visas pasaulio religijas. Tačiau to daryti nevalia. Jėzus Kristus – unikalus. Kuo Jis išsiskiria iš kitų? Ką tokio Kristus atnešė į pasaulį, ko jame lig tol nebūtų buvę? Krikščionio atsakymas skambėtų taip: Kristus yra aukščiausias Dievo apsireiškimas. „Dievas Kristuje sutaikė su savimi pasaulį“ (2 Kor 5,19). Taip skamba amžinas krikščioniškojo tikėjimo faktas.


Dienos malda

Įsitikinimai ateina ir praeina, Viešpatie Jėzau, o Tu lieki per amžius nekintantis, vienintelis Dievo Sūnus.

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org Įgarsinta UAB „Intelektika“ balso sintezatoriumi.


Ką Biblija moko apie Amžinas faktas

Ieškau Dievo

Užsisakykite šiuos skaitinius į savo el.paštą - nemokamai.