Amžinoji versmė


Jūs pirmiausia ieškokite Dievo karalystės... Mato 6,33

Žmogus, visą dėmesį sutelkęs į finansinį pelną, verslą, prestižą, meilę vienam žmogui ar panašiai, patiria didžiulį smūgį netekęs to dalyko...

(pilną pamąstymų tekstą gausite užsisakę jį el. paštu).

Dienos malda

Viešpatie, Tu apreiškei savo gelmes, mano akys pamatė, kad Tu – vienintelė nekintanti, amžina meilė. Padėk laikyti Tave aukščiau visko.

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org


Ką Biblija moko apie Amžinoji versmė

Ieškau Dievo

Užsisakyk temą Pamąstymai - Biblijos.lt

Dienos skaitiniai iš Šventojo Rašto

Bilis Gremas

Praskaidrinkite savo dieną gaudami kas rytą skaitinį iš Šventojo Rašto su Bilio Gremo (Billy Graham) pamąstymu ir malda. Gausite jums reikalingų jėgų, ramybės ir paguodos savo kasdieniam gyvenimui su Kristumi.