Amžinybė


[...] šio laiko kentėjimai negali lygintis su būsimąja garbe... Romiečiams 8,18

Niekur Biblijoje neparašyta, kad krikščionys gali kaip nors išsisukti nuo įvairių pasaulį užgriūvančių sunkumų, suspaudimų ar gamtinių nela...

(pilną pamąstymų tekstą gausite užsisakę jį el. paštu).

Dienos malda

Tėve, padėk man žvelgti toliau mūsų amžiuje siaučiančių negandų ir nelaimių. Padėk išlaukti danguje mums paruošto paveldo.

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org


Ką Biblija moko apie Amžinybė

Ieškau Dievo

Užsisakyk temą Pamąstymai - Biblijos.lt

Dienos skaitiniai iš Šventojo Rašto

Bilis Gremas

Praskaidrinkite savo dieną gaudami kas rytą skaitinį iš Šventojo Rašto su Bilio Gremo (Billy Graham) pamąstymu ir malda. Gausite jums reikalingų jėgų, ramybės ir paguodos savo kasdieniam gyvenimui su Kristumi.