Angelai aplink mus


Viešpaties angelas naktį atidarė kalėjimo vartus, išvedė juos [apaštalus]... Apaštalų darbų 5,19

 


Demoniškos veiklos suaktyvėjimas ir įvairios šėtono garbinimo apraiškos šiandien pastebimos visuose pasaulio kraštuose. Velnias į juodus savo darbus įnikęs kaip niekad anksčiau. Biblija sako, kad taip yra todėl, kad velnias žino, jog jo laikas labai trumpas. Blogio jėgoms siautėjant, nesnaudžia ir gerosios dvasios – Dievo žmonėms patarnauja šventos dvasinės būtybės, angelai. Krikščionims nederėtų likti nežinioje ir nepastebėti angeliškų būtybių veikimo ženklų. Šlovė, kurią Dievui neša angelų darbai, užgožia demoniškų galių tamsybes panašiai, kaip kad Saulė nustelbia spingsulę. Jei esate tikintysis, tikėkitės, kad jus per gyvenimą lydės galingi angelai. Nutikimai, per kuriuos sulaukiam angelų pagalbos, ryškiai iliustruoja, kad tai žmogui draugiškos ir palankios jėgos, „Aukščiausiojo šventieji“, kaip juos vadina Danielius. Žvelgdamas į pasaulį tikėjimo akimis, žmogus gali pamatyti aibę antgamtinės Dievo galios ir šlovės apraiškų. Dievas nesnaudžia – Jis toliau aktyviai veikia!


Dienos malda

Viešpatie, kai būsiu šėtono gundomas, pasistengsiu neišmesti iš galvos fakto, kad tavo angelai apsupę mane.

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org Įgarsinta UAB „Intelektika“ balso sintezatoriumi.


Ką Biblija moko apie Angelai aplink mus

Ieškau Dievo

Užsisakykite šiuos skaitinius į savo el.paštą - nemokamai.