Angelams paliepta mus saugoti


Mano Dieve, mano prieglauda ir tvirtove... Psalmių 91,2

Psichiatrijos specialistai tvirtina, kad viena pamatinių žmogaus reikmių yra saugumo jausmas. 91 psalmėje mes esame patikinami, kad Dieve t...

(pilną pamąstymų tekstą gausite užsisakę jį el. paštu).

Dienos malda

Kad ir kur šiandien man tektų eiti, Tu ir Tavieji angelai bus su manimi. Viešpatie, ačiū Tau, kad suteiki žadėtą ramybę, meilę ir saugumą.

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org


Ką Biblija moko apie Angelams paliepta mus saugoti

Ieškau Dievo

Užsisakyk temą Pamąstymai - Biblijos.lt

Dienos skaitiniai iš Šventojo Rašto

Bilis Gremas

Praskaidrinkite savo dieną gaudami kas rytą skaitinį iš Šventojo Rašto su Bilio Gremo (Billy Graham) pamąstymu ir malda. Gausite jums reikalingų jėgų, ramybės ir paguodos savo kasdieniam gyvenimui su Kristumi.