Apie gamtos stebuklus ir kitus dalykus


O visa, kas kitados parašyta [Šv. Rašte], mums pamokyti parašyta... Romiečiams 15,4

Gamtos pasaulyje veikia Dievo nustatyti dėsniai, ir mes galime juos stebėti. Ar jums kada nors yra tekę giedrą naktį užversti galvą ir steb...

(pilną pamąstymų tekstą gausite užsisakę jį el. paštu).

Dienos malda

Visagali Dieve, apvalyk mano protą nuo bereikalingų minčių, kai skaitau Tavo Žodį. Noriu žinoti ir suprasti, ką esi man skyręs šiandienai.

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org


Ką Biblija moko apie Apie gamtos stebuklus ir kitus dalykus

Ieškau Dievo

Užsisakyk temą Pamąstymai - Biblijos.lt

Dienos skaitiniai iš Šventojo Rašto

Bilis Gremas

Praskaidrinkite savo dieną gaudami kas rytą skaitinį iš Šventojo Rašto su Bilio Gremo (Billy Graham) pamąstymu ir malda. Gausite jums reikalingų jėgų, ramybės ir paguodos savo kasdieniam gyvenimui su Kristumi.