Apie gamtos stebuklus ir kitus dalykus


O visa, kas kitados parašyta [Šv. Rašte], mums pamokyti parašyta... Romiečiams 15,4

 


Gamtos pasaulyje veikia Dievo nustatyti dėsniai, ir mes galime juos stebėti. Ar jums kada nors yra tekę giedrą naktį užversti galvą ir stebėti žvaigždėtą dangų? Žadą atimantis, Dievo šlovę bylojantis vaizdas, tiesa? O prisimenate džiugesį, kuris apima stebint pavasarį bundančią gamtą, kai atkunta kūrinija, trykšdama energija skleidžiasi nauja gyvybė? Aplink besiskleidžiančiame grožyje ir apstybėje mes regime beribę Dievo kaip Kūrėjo galios didybę, pastebime kaip viskas iki smulkmenų Jo suplanuota ir kruopščiai sudėliota. Tačiau čia svarbu pastebėti, kad gamta mums nieko nebyloja nei apie Dievo meilę, nei apie Jo malonę. Žmogaus sąžinė, pavyzdžiui, jam byloja apie Dievo buvimą ir padeda širdyje brėžti ribą tarp gėrio ir blogio. Tačiau sąžinės arba vidinio balso perteikiama žinia irgi yra tik labai fragmentiška, neišbaigta – ji nėra tokia aiški ir suvokiama, kaip Biblijoje išdėstytos pamokos. Tik Biblijos arba Šv. Rašto puslapiuose žmogus gali rasti suprantamą paaiškinimą, neklystančią žinią, kuria grįstas krikščioniškasis mokymas.


Dienos malda

Visagali Dieve, apvalyk mano protą nuo bereikalingų minčių, kai skaitau Tavo Žodį. Noriu žinoti ir suprasti, ką esi man skyręs šiandienai.

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org Įgarsinta UAB „Intelektika“ balso sintezatoriumi.


Ką Biblija moko apie Apie gamtos stebuklus ir kitus dalykus

Ieškau Dievo

Užsisakykite šiuos skaitinius į savo el.paštą - nemokamai.