Apmąstykite Šv. Raštą


Kaip gali jauni žmonės nepalūžti savo kelyje? – Laikydamiesi tavo žodžių. Psalmynas 119,9

Daugelio sunkumų, su kuriais susiduriame mes, krikščionys, šaknys glūdi Biblijos neišmanyme: mes per mažai ją skaitome ir nagrinėjame. Tikr...

(pilną pamąstymų tekstą gausite užsisakę jį el. paštu).

Dienos malda

Viešpatie, meldžiu, kad Tavo Žodžio turtai apšviestų mane ir nugrimztų į pačias mano sielos gelmes.

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org


Ką Biblija moko apie Apmąstykite Šv. Raštą

Ieškau Dievo

Užsisakykite šiuos skaitinius į savo el.paštą - nemokamai.