Artimui parodytas gailestingumas


Mylimieji, mylėkime vieni kitus, nes meilė yra iš Dievo, ir kiekvienas, kuris myli, yra gimęs iš Dievo ir pažįsta Dievą. [...] Mes turime tokį jo įsakymą, kad kas myli Dievą, mylėtų ir savo brolį. 1 Jono 4, 7. 21

Jei jums kyla noras išsiaiškinti, kaip stipriai mylite Dievą, pakanka pažiūrėti, kaip mylite savo artimą. Mūsų gailestingumas kitiems labai...

(pilną pamąstymų tekstą gausite užsisakę jį el. paštu).

Dienos malda

Viešpatie Dieve, pripildyk mano širdį meile, kad galėčiau parodyti tokį gailestingumą, kaip Jėzus.

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org


Ką Biblija moko apie Artimui parodytas gailestingumas

Ieškau Dievo

Užsisakykite šiuos skaitinius į savo el.paštą - nemokamai.