Atraskite ramybę su Dievu


Telaimina VIEŠPATS savo tautą ramybe! Psalmynas 29,11


Kaip atrasti ramybę su Dievu? Pirmiausia turime liautis priešinęsi. Mes turime pasiduoti. Mes turime tarnauti. Į priekį žengti mus turi skatinti tikėjimas, persipynęs su meile. Atradę ramybę su Dievu, mes pradedame ją realiai patirti. Toji ramybė nėra tik abstrakti pamokslininkų ir teologų linksniuojama sąvoka. Šiandien tūkstančiai žmonių gali patvirtinti jaučiantys tokį nusiraminimą ir taiką savo širdyje, nes Kristus yra mūsų sutaikymas.


Dienos malda

Tėve, ačiū Tau už ramybę, kurią man suteikei. Dėkoju, kad ji nepriklauso nuo jausmų ar aplinkybių.

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org


Ką Biblija moko apie Atraskite ramybę su Dievu

Ieškau Dievo

Užsisakykite šiuos skaitinius į savo el.paštą - nemokamai.