Atvertos akys


[...] kad atvertum jų akis ir jie iš tamsybių gręžtųsi į šviesą... Apaštalų darbų 26,18

Aklas elgeta Bartimiejus metė šalin savo apsiaustą ir visas drebėdamas nubėgo pas Jėzų. Jėzus jo paklausė: „Ko nori, kad tau padaryčiau?“ N...

(pilną pamąstymų tekstą gausite užsisakę jį el. paštu).

Dienos malda

Ačiū Tau, Viešpatie Jėzau, kad išgydai dvasinį mano aklumą.

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org


Ką Biblija moko apie Atvertos akys

Ieškau Dievo

Užsisakyk temą Pamąstymai - Biblijos.lt

Dienos skaitiniai iš Šventojo Rašto

Bilis Gremas

Praskaidrinkite savo dieną gaudami kas rytą skaitinį iš Šventojo Rašto su Bilio Gremo (Billy Graham) pamąstymu ir malda. Gausite jums reikalingų jėgų, ramybės ir paguodos savo kasdieniam gyvenimui su Kristumi.