Atvertos akys


[...] kad atvertum jų akis ir jie iš tamsybių gręžtųsi į šviesą... Apaštalų darbų 26,18

 


Aklas elgeta Bartimiejus metė šalin savo apsiaustą ir visas drebėdamas nubėgo pas Jėzų. Jėzus jo paklausė: „Ko nori, kad tau padaryčiau?“ Neregys atsakė: „Viešpatie, kad praregėčiau!“ Vos jam ištarus „Viešpatie“, atsivėrė Bartimiejaus dvasinės akys. Tada Jėzus jam pasakė: „Tavo tikėjimas išgelbėjo („išgydė“ – kiti vertimai) tave.“ Atkreipkite dėmesį, kad žmogų išgelbėjo ne jo intelektinis suvokimas, ne pinigai, ne darbai, o tikėjimas. Tikėti! Tai viskas, ko reikia. Ir tuoj pat Bartimiejaus, kuris buvo neregys nuo pat gimimo, akys atsivėrė – ir pirmas dalykas, kurį jis išvydo, buvo Jėzaus veidas! Tai bent! Įsivaizduokite, žmogaus akys atsiveria ir pirmas dalykas, kurį jis pamato, - tai stiprus, švelnus Jėzaus veidas. Bartimiejus sutiko Jėzų, o vėliau, kaip rašoma evangelijoje, nusekė paskui Jį. Kai imatės savo reikalų, einate į darbą ar namo, pas kaimynus ar bičiulius, į mokyklą ar kur kitur, jūs einate ne vieni – Kristus keliauja kartu su jumis!


Dienos malda

Ačiū Tau, Viešpatie Jėzau, kad išgydai dvasinį mano aklumą.

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org Įgarsinta UAB „Intelektika“ balso sintezatoriumi.


Ką Biblija moko apie Atvertos akys

Ieškau Dievo

Užsisakykite šiuos skaitinius į savo el.paštą - nemokamai.