Be kompromisų


[...] kad iš savo šlovės lobio suteiktų jums stiprybės Jo Dvasios galia... Efeziečiams 3,16


Horacijus Pitkinas, vieno turtingo pirklio sūnus, atsivertė į tikėjimą iš išvyko į Kiniją kaip misionierius. Amerikoje likusiems bičiuliams jis rašė: „Netrukus taps visiškai aišku, kaip Jam geriau pasitarnausime – aukštybėse ar čia.“ Šiek tiek vėliau įniršusi minia išvertė misijos vartus ir puolė viduje esančius. H. Pitkinas gynė ten buvusias moteris ir vaikus. Jį pačiupo, o vėliau nukirto galvą, kurią nunešė ir padėjo kažkokio pagonių dievuko šventykloje, o kūną išmetė į duobę šalia kitų devynių kinų krikščionių lavonų. Sherwoodas Eddy‘s apie H. Pitkiną rašo taip: „Pitkinas savo mirtini laimėjo daugiau sielų, nei savo gyvenimu.“ Kristui reikia tokių, kurie būtų pasiryžę net gyvybę dėl Jo aukoti! Išdrįskite tikėti be kompromisų, pasiryžę aukoti viską.


Dienos malda

Viešpatie, ačiū Tau už tuos, kurie ėjo pirma mūsų ir pramynė takus. Padėk man, suteik jėgos iš savo neribotos stiprybės šaltinio.

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org


Ką Biblija moko apie Be kompromisų

Ieškau Dievo

Užsisakykite šiuos skaitinius į savo el.paštą - nemokamai.