Bendruomeninio šlovinimo svarba


Nepraleiskime savųjų susirinkimų... Hebrajams 10,25

Nesiginčysiu, gamta išties įkvepia žmogų mąstyti apie Dievą. Dovydas sako: „Dangūs skelbia Dievo šlovę, dangaus skliautas garsina jo rankų ...

(pilną pamąstymų tekstą gausite užsisakę jį el. paštu).

Dienos malda

Metai iš metų, Viešpatie, krikščionys renkasi pagarbinti Tave. Ačiū, kad turiu galimybę priklausyti nuostabiai Tavo šeimai.

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org


Ką Biblija moko apie Bendruomeninio šlovinimo svarba

Ieškau Dievo

Užsisakyk temą Pamąstymai - Biblijos.lt

Dienos skaitiniai iš Šventojo Rašto

Bilis Gremas

Praskaidrinkite savo dieną gaudami kas rytą skaitinį iš Šventojo Rašto su Bilio Gremo (Billy Graham) pamąstymu ir malda. Gausite jums reikalingų jėgų, ramybės ir paguodos savo kasdieniam gyvenimui su Kristumi.