Džiaugsmu virstantis nusivylimas


Jie regės jo veidą... Apreiškimo 22,4

 


Vienas didžiausių krikščionybės pliusų – didi viltis, pranokstanti kapo ribas ir siekianti Dievo šlovę ateityje. Kartą, jau pradėjus leistis vakaro sutemoms, viena mergaitė pasileido bėgti link kapinių tvoros. Draugė jos paklausė, ar ji nebijanti kapų tamsoje. Mergaitė atsiliepė: „Ne, nebijau. Anapus jų – mano namai.“ Panašiai ir mes, krikščionys, galime nebijoti mirties nakties, nes anapus jos yra mūsų dangiškieji namai. Kristaus prisikėlimas juodą netekties naktį pavertė atsinaujinimo saulėtekiu. Nusivylimo ir baimės vidurnaktis virto džiaugsmo ir ramybės aušra. Ir šiandien tikėjimas prisikėlusiu Kristumi jūsų baimę gali paversti viltimi, o nusivylimą – džiaugsmu.


Dienos malda

Tai, ko bijau labiausiai, atiduodu į Tavo rankas, Viešpatie Jėzau. Tikiu, kad suteiksi man ramybės ir drąsos.

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org Įgarsinta UAB „Intelektika“ balso sintezatoriumi.


Ką Biblija moko apie Džiaugsmu virstantis nusivylimas

Ieškau Dievo

Užsisakykite šiuos skaitinius į savo el.paštą - nemokamai.