Džiaukitės Viešpatyje


[...] aš džiaugsiuosi VIEŠPATYJE, džiūgausiu Dieve, kuris mane išgano [išgelbėja]. Habakuko 3,18


Krikščionys turėtų būti džiugūs. Gal mūsų karta ir puikiai pasikausčiusi krikščioniškosios terminologijos srityje, užtat jai trūksta praktikos, stinga Kristaus principų ir Jo mokymo taikymo. Šiandien norisi matyti ne daugiau krikščionybės, o daugiau tikrų krikščionių. Pasaulis gali pažerti aibę argumentų prieš krikščionybę kaip ideologiją, tačiau tokie argumentai atšoks kaip žirniai, atsimušę į žmogų, kuris Dievo Dvasios dėka, bus panašus į Kristų. Toks žmogus bus gyvas priekaištas šių dienų savanaudiškumui, racionalizmui ir materializmui.

Jėzus moteriai, atėjusiai pasisemti vandens iš Jokūbo šulinio, pasakė: „O kas gers vandenį, kurį aš duosiu, tas nebetrokš per amžius.“ Ta vargšė, nuodėmių apnikta, viskuo nusivylusi moteris yra visos žmonijos simbolis. Jos troškimai – visų mūsų troškimai! Jos širdies aimana – visų mūsų aimana! Begalinis jos nusivylimas – mūsų nusivylimas! Jos nuodėmė – mūsų nuodėmė! Tačiau jos Gelbėtojas gali būti visų mūsų Gelbėtojas! Taip, kaip jai buvo duotas atleidimas, taip jis gali būti duotas ir kiekvienam iš mūsų. Džiaugsmas, kuris buvo suteiktas jai, šiandien gali būti duotas kiekvienam!


Dienos malda

Mano širdis džiūgauja Tavyje, mano Dieve. Tu džiugini mane, Atpirkėjau!

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org


Ką Biblija moko apie Džiaukitės Viešpatyje

Ieškau Dievo

Užsisakyk temą Pamąstymai - Biblijos.lt

Dienos skaitiniai iš Šventojo Rašto

Bilis Gremas

Praskaidrinkite savo dieną gaudami kas rytą skaitinį iš Šventojo Rašto su Bilio Gremo (Billy Graham) pamąstymu ir malda. Gausite jums reikalingų jėgų, ramybės ir paguodos savo kasdieniam gyvenimui su Kristumi.