Džiaukitės Viešpatyje


[...] aš džiaugsiuosi VIEŠPATYJE, džiūgausiu Dieve, kuris mane išgano [išgelbėja]. Habakuko 3,18

Krikščionys turėtų būti džiugūs. Gal mūsų karta ir puikiai pasikausčiusi krikščioniškosios terminologijos srityje, užtat jai trūksta prakti...

(pilną pamąstymų tekstą gausite užsisakę jį el. paštu).

Dienos malda

Mano širdis džiūgauja Tavyje, mano Dieve. Tu džiugini mane, Atpirkėjau!

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org


Ką Biblija moko apie Džiaukitės Viešpatyje

Ieškau Dievo

Užsisakyk temą Pamąstymai - Biblijos.lt

Dienos skaitiniai iš Šventojo Rašto

Bilis Gremas

Praskaidrinkite savo dieną gaudami kas rytą skaitinį iš Šventojo Rašto su Bilio Gremo (Billy Graham) pamąstymu ir malda. Gausite jums reikalingų jėgų, ramybės ir paguodos savo kasdieniam gyvenimui su Kristumi.