Didžiausia mūsų reikmė


Kas mane myli, tą gelbėsiu... Psalmynas 91,14

Didžiausia žmogaus reikmė – būti mylimam. Tie, kas „pasilieka Kristuje“, sulaukia Dievo meilės ir švelnumo. Jūs jau nebegalite pasiskųsti, ...

(pilną pamąstymų tekstą gausite užsisakę jį el. paštu).

Dienos malda

Ačiū už Tavo meilę, Tėve. Ačiū, kad myli mane visuomet, kad ir kokioje situacijoje atsidurčiau.

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org


Ką Biblija moko apie Didžiausia mūsų reikmė

Ieškau Dievo

Užsisakyk temą Pamąstymai - Biblijos.lt

Dienos skaitiniai iš Šventojo Rašto

Bilis Gremas

Praskaidrinkite savo dieną gaudami kas rytą skaitinį iš Šventojo Rašto su Bilio Gremo (Billy Graham) pamąstymu ir malda. Gausite jums reikalingų jėgų, ramybės ir paguodos savo kasdieniam gyvenimui su Kristumi.