Didžiausias Kristaus darbas


Mes grumiamės ne su krauju ir kūnu, bet su kunigaikštystėmis, valdžiomis, šių tamsybių pasaulio valdovais ir dvasinėmis blogio jėgomis dangaus aukštumose. Efeziečiams 6,12

 


Jėzus dirbo visą gyvenimą. Tačiau užvis didžiausias Jo darbas buvo atliktas ne dailidės dirbtuvėje ir net ne per vestuves Kanoje, kur Jis vynu pavertė vandenį. Pats didžiausias Jo darbas buvo ir ne kurčių ausų atvėrimas, neregio praregėjimas ar nebylio prabilimas – ir net ne mirusio prikėlimas! Didžiausias Jo darbas buvo atliktas ne tuomet, kai Jis mokė su didžia galia ar niekinamai supeikė fariziejų veidmainystę. Didžiausias Jėzaus darbas nebuvo puikiausia etinė programa, kurią Jis pristatė žmonijai ir kuri šiandien sudaro Vakarų kultūros pamatą. Tai koks gi tas pats didžiausias Jo darbas? Didžiausias Jėzaus darbas užgimė per tas tris tirščiausios tamsos valandas Golgotoje. Didžiausias Kristaus darbas – Jo mirtis dėl mūsų.


Dienos malda

Man kasdien tenka grumtis įvairiausiose gyvenimo situacijose. Laimė, kad esi šalia ir padedi man kovoti, dangiškas Tėve.

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org Įgarsinta UAB „Intelektika“ balso sintezatoriumi.


Ką Biblija moko apie Didžiausias Kristaus darbas

Ieškau Dievo

Užsisakykite šiuos skaitinius į savo el.paštą - nemokamai.