Dievas – mūsų guodėjas


Tai aš, tai aš esu tas, kuris jus guodžia! Izaijo 51,12

Paguodą rasti galima net ir gedėjime, nes gedulo apimtam žmogui Dievas duoda giesmę. Dievo artumas mūsų gyvenime gedulą paverčia giesme – i...

(pilną pamąstymų tekstą gausite užsisakę jį el. paštu).

Dienos malda

Dangiškasis Tėveli, kas žino, kokia agonija ir sielvartas Tau teko dėl Tavo mylimo Sūnaus Jėzaus Kristaus paaukojimo. Ačiū Tau už paguodą, kurią Tu teiki visiems Tave mylintiems.

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org


Ką Biblija moko apie Dievas – mūsų guodėjas

Ieškau Dievo

Užsisakykite šiuos skaitinius į savo el.paštą - nemokamai.