Dievui patinka tikėjimas


Juk be tikėjimo neįmanoma patikti Dievui. Kas artinasi prie Dievo, tam būtina tikėti, kad jis yra ir jo ieškantiems atsilygina. Hebrajams 11,6

 


Mūsų tikėjimas Dievui patinka užvis labiausiai. Jisai sudaro krikščioniško gyvenimo pamatą. Mes tikėjimu stovime ir tikėjimu gyvename. Dievas mūsų tikėjimą brangina ir gerbia labiau nei kitką. Ir Biblija moko, kad tikėjimas – vienintelis būdas ir vienintelis kelias, kuriuo galime ateiti pas Dievą. Kol žmogus neturi tikėjimo Jėzumi Kristumi, tol jo nuodėmės negali būti atleistos, tol kelias į dangų lieka užvertas, tol žmogus neturi ramybės ir neranda laimės. Galbūt jūs sakote: „Dieve, aš tikiu, kad Tu esi puikus, tačiau Tavo Žodžiu tikėti nenoriu. Aš netikiu tuo, ką Tu sakai.“ Tačiau norėdami patikti Dievui, privalote Juo tikėti. Galbūt jūsų tikėjimas mažas ir silpnas. Čia svarbu suvokti, kad tikėjimo kiekis ar stiprumas visai nesvarbu. Kur kas svarbiau, į ką tikėjimas sutelktas. Ar jūsų tikėjimo ašis – Kristus, Dievo Sūnus, kuris mirė ant kryžiaus už jūsų nuodėmes?


Dienos malda

Viešpatie Jėzau, kasdien augink mano tikėjimą Tavimi. Tegul mano gyvenime pildosi visi Tavo pažadai.

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org Įgarsinta UAB „Intelektika“ balso sintezatoriumi.


Ką Biblija moko apie Dievui patinka tikėjimas

Ieškau Dievo

Užsisakykite šiuos skaitinius į savo el.paštą - nemokamai.