Dovana iš širdies


Dėkui Dievui už jo neapsakomą dovaną! 2 Korintiečiams 9,15

Dovana yra tikra dovana tik tada, kai yra priimama. Dievas dovanojo mums savo Sūnų, tačiau turėti Jį galime tik priėmę. Dievas nebruka savo...

(pilną pamąstymų tekstą gausite užsisakę jį el. paštu).

Dienos malda

Aš priėmiau Tavo brangią dovaną – Jėzų – ir sulaukiau atleidimo bei amžinojo gyvenimo. Ačiū, Tėve danguje.

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org


Ką Biblija moko apie Dovana iš širdies

Ieškau Dievo

Užsisakyk temą Pamąstymai - Biblijos.lt

Dienos skaitiniai iš Šventojo Rašto

Bilis Gremas

Praskaidrinkite savo dieną gaudami kas rytą skaitinį iš Šventojo Rašto su Bilio Gremo (Billy Graham) pamąstymu ir malda. Gausite jums reikalingų jėgų, ramybės ir paguodos savo kasdieniam gyvenimui su Kristumi.