Dovana iš širdies


Dėkui Dievui už jo neapsakomą dovaną! 2 Korintiečiams 9,15

 


Dovana yra tikra dovana tik tada, kai yra priimama. Dievas dovanojo mums savo Sūnų, tačiau turėti Jį galime tik priėmę. Dievas nebruka savo dovanos jėga, bet prašo priimti tikėjimu tą brangią dovaną – Jo Sūnų Jėzų Kristų. Žmogus, sąmoningai atmetantis Dievo meilės, gailestingumo ir atleidimo dovaną, yra pražuvęs. Dauguma žmonių dėkinga širdimi priima dovanas, kai jos teikiamos su meile. Pati didžiausia nuodėmė, kuria gali nusidėti žmogus, tai Dievo meilės atstūmimas.


Dienos malda

Aš priėmiau Tavo brangią dovaną – Jėzų – ir sulaukiau atleidimo bei amžinojo gyvenimo. Ačiū, Tėve danguje.

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org Įgarsinta UAB „Intelektika“ balso sintezatoriumi.


Ką Biblija moko apie Dovana iš širdies

Ieškau Dievo

Užsisakykite šiuos skaitinius į savo el.paštą - nemokamai.