Duoti ir imti


Malonė visiems, kurie myli mūsų Viešpatį Jėzų Kristų negęstančia meile. Efeziečiams 6,24

 


Gyvenime žmones sieja skirtingi santykiai ir ryšiai. Esama santykių, kai dera išlaikyti tam tikrą atstumą, elgtis santūriai. Kai žmones sieja artima bičiulystė, atstumas sumažėja. Tačiau kai draugystė virsta meile ir dvi širdys pradeda plakti kaip viena, žmonės pradeda eiti ne dviem, o vienu keliu, jų pomėgiai ir tikslai sutampa. Meilė visa atiduoda ir pasirengusi priimti visa. Antrosios pusės norai tampa mums įstatymu. Vieno karščiausias širdies noras būna žinoti slapčiausius kito troškimus ir stengtis padėti juos įgyvendinti. Ar šitokia negęstančia meile degate Kristui?


Dienos malda

Jėzau, vis kartoju, kad myliu tave, nors dažnai tai tėra savanaudiška meilė. Padėk man mylėti Tave negęstančia, tyra meile, trokštančia įgyvendinti karščiausius Tavo troškimus.

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org Įgarsinta UAB „Intelektika“ balso sintezatoriumi.


Ką Biblija moko apie Duoti ir imti

Ieškau Dievo

Užsisakykite šiuos skaitinius į savo el.paštą - nemokamai.