Duoti ir imti


Malonė visiems, kurie myli mūsų Viešpatį Jėzų Kristų negęstančia meile. Efeziečiams 6,24

Gyvenime žmones sieja skirtingi santykiai ir ryšiai. Esama santykių, kai dera išlaikyti tam tikrą atstumą, elgtis santūriai. Kai žmones sie...

(pilną pamąstymų tekstą gausite užsisakę jį el. paštu).

Dienos malda

Jėzau, vis kartoju, kad myliu tave, nors dažnai tai tėra savanaudiška meilė. Padėk man mylėti Tave negęstančia, tyra meile, trokštančia įgyvendinti karščiausius Tavo troškimus.

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org


Ką Biblija moko apie Duoti ir imti

Ieškau Dievo

Užsisakyk temą Pamąstymai - Biblijos.lt

Dienos skaitiniai iš Šventojo Rašto

Bilis Gremas

Praskaidrinkite savo dieną gaudami kas rytą skaitinį iš Šventojo Rašto su Bilio Gremo (Billy Graham) pamąstymu ir malda. Gausite jums reikalingų jėgų, ramybės ir paguodos savo kasdieniam gyvenimui su Kristumi.